The Context Is The Medium Is The Message

Tijdens mijn studiejaren werd Marshall McLuhan als The Godfather van Mediatheorie gezien. En terecht. Zijn frase The Medium Is The Message was baanbrekend en verschafte de gevestigde orde in de jaren zestig een nieuw inzicht in hoe media werken. Talloze mediatheorieën zijn nadien gestoeld op de uitspraak van McLuhan. The Medium Is The Message betekent dat het medium dat is gebruikt om een boodschap te verstrekken van invloed is op de boodschap zelf én op hoe de boodschap wordt ontvangen en geïnterpreteerd door het publiek. Nu we decennia verder zijn en het medialandschap zich enorm heeft ontwikkeld lijkt de uitspraak nog steeds relevant. Echter, spreekt men steeds vaker van The Message Is The Medium: de boodschap die op een medium wordt verstrekt is van invloed op hoe het medium wordt vormgegeven. Oftewel: het medium faciliteert (technische) toepassingen die perfect passen bij de vorm van de boodschap. In het huidige medialandschap met bijhorende ontwikkelingen vraag ik me dan ook af: wat is nu The Medium en wat The Message? Ik veronderstel op voorhand dat er blurred lines zijn.

 

WhatsApp vs. Snapchat
Blurred Lines dus. Neem bijvoorbeeld WhatsApp. In de eerste plaats denk je: dat is een medium. Een medium dat dienstdoet als berichtenservice en daarmee in het teken staat van het versturen van korte berichten. Wereldwijd gebruiken 800 miljoen mensen WhatsApp (statista.com) en dus mogen we stellen dat ze iets goed doen. En dat doen ze. Het medium is namelijk zo ingericht dat we zo efficiënt mogelijk onze berichten kunnen verzenden naar vrienden. Of het nu emoticons, teksten of filmpjes zijn. De berichten zijn verworden tot het medium zelf. Het medium past zich volledig aan op de boodschappen die worden verzonden. Maar neem nu eens Snapchat. Een berichtenservice, waarbij je een foto verzendt naar (een aantal) geselecteerde personen. Wanneer een persoon de foto opent is deze slechts een paar seconden te zien. The Medium Is The Message lijkt hier beter van toepassing. De technologische toepassingen van het medium hebben immers invloed op hoe het bericht wordt ontvangen en geïnterpreteerd.

 

The Context Is The Medium Is The Message 
Dus wat is nu The Medium en wat is The Message? Het lijkt erop dat de hedendaagse technologieën het mogelijk maken dat de twee steeds meer blurren. Boodschappen zijn steeds meer samengesmolten met het medium zelf. Toch blijft The Medium Is The Message een krachtige en relevante frase. Relevant, omdat de context van het medium belangrijk is en blijft. Sterker, de context van media wordt steeds belangrijker. We willen de juiste boodschappen verzenden op momenten dat consumenten precies zin hebben boodschappen van ons te ontvangen. Op de juiste plaats, tijd en in een juiste vorm. Een latente behoefte waar met algoritmes en GPS op kan worden ingespeeld. En dat goede gevoel om op het juiste moment een bericht te ontvangen, maakt dat (de context van) The Medium nog steeds van grote invloed is op The Message. Decennia later blijkt Marshall McLuhan nog steeds gelijk te hebben. Hulde.

No Comments

Post a Comment